Idź do treści strony
Zabytki

Dotacje na zabytki – po naborze wniosków

23.02.2018

16 lutego upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku z terenu Olsztyna.

" Olsztyn w dokumentach 3. Wybór źródeł do historii pierwszych lat powojennych 1945-1950"

15.02.2018

Prezydent Olsztyna oraz Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zapraszają na promocję książki autorstwa Danuty Bogdan, Roberta Syrwida i Ryszarda Tomkiewicza - "Olsztyn w dokumentach...

Introligator

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

14.02.2018

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Stare księgi i królewskie listy po konserwacji

09.02.2018

W 2017 roku przeprowadzono konserwację zbiorów archiwaliów, należących do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Muzeum Warmii i Mazur oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum.

Promocja "Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego" 9/2017

16.01.2018

18 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie (Tartak Raphaelsohnów) kolejne spotkanie w ramach cyklu DZIEDZICTWO EDUKACJA TOŻSAMOŚĆ.

Dotacje 2018 – nabór wniosków

09.01.2018

Od 15 stycznia do 16 lutego 2018 roku trwać będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

Ogólnopolski konkurs Zabytek Zadbany - 2018

Konkurs "Zabytek Zadbany" - edycja 2018

05.01.2018

Trwa ogólnopolski konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”, który jest adresowany do sprawujących opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków ich...

Pogoda