Idź do treści strony
Zabytki

 

Prezydent Olsztyna prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Olsztyna.

W gminnej ewidencji powinny być ujęte:

  • zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków;
  • zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
  • inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Karty adresowe zabytków udostępniane są na miejscu w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30, pok. 301-303 oraz dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:  Karty adresowe zabytków nieruchomych.

GEZ prowadzona jest na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Zarządzenia Prezydenta Olsztyna nr 87 z dnia 7 kwietnia 2020 roku.

 

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 20°C
Częściowe zachmurzenie 26°C