Idź do treści strony
Zabytki

W 2012 r. w wyniku badań archeologicznych, przeprowadzonych w obszarze dzisiejszego Placu Jedności Słowiańskiej, odkryte zostały relikty dobrze zachowanego, historycznego zespołu przedbramia Bramy Górnej (zwanej Wysoką) w postaci murów szyi bramnej oraz owalnej budowli obronnej, umacniającej wjazd do miasta. Wydarzenie to stało się okazją i wyzwaniem dla studentów kierunku Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej do zaprojektowania na nowo przestrzeni miejskiej, z ukierunkowaniem na uczytelnienie i wydobycie walorów zabytkowych i kulturowych obszaru oraz rekreacyjnych miejsca. W projekcie studenckim „Rondela” podjęte zostały próby niełatwej ekspozycji reliktów archeologiczno-architektonicznych zespołu przedbramia w historycznej przestrzeni miejskiej, w której istniały niegdyś średniowieczne mury obronne i fosa miejska, a zachowała się jedynie Brama Górna. Przy tym projekcie konserwatorskim niezbędne było również podjęcie i rozwiązanie ważnego problemu komunikacji pieszej i kołowej, a także uwzględnienie innych potrzeb współczesnej infrastruktury miejskiej. Powstały interesujące koncepcje architektoniczno-konserwatorskie, z których część została wybrana na wystawę. Wystawa z projektami studenckimi, opracowanymi pod kierunkiem prowadzących: dr. hab. inż. arch. Jana Salma, prof. PŁ, dr. hab. inż. arch. Bartosza Walczaka, dr inż. arch. Magdaleny Bednarkiewicz, dr. inż. arch. Marka Grymina i mgr inż. arch. Anny Kurzac, jest aktualnie prezentowana przed Bramą Górną (Wysoką), w miejscu częściowo odsłoniętej i zabezpieczonej budowli obronnej.

Pogoda