Idź do treści strony
Zabytki

Z budżetu miasta Olsztyna, w ramach zadań realizowanych przez Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, ukazały się następujące publikacje:

 

Olsztyński Rocznik Konserwatorski. Odbudowa i dekoracje Starego Miasta. Tom 3. Rok 2016-2017

do pobrania: publikacja

Olsztyński Rocznik Konserwatorski-Odbudowa i dekoracje Starego Miasta 

 

 

Od Bet Tahary do Domu Mendelsohna. Projekt Ericha Mendelsohna w rodzinnym Olsztynie, red. Ewa Romanowska, Kornelia Kurowska, Olsztyn 2016

Publikacja przybliża postać urodzonego w Olsztynie sławnego architekta – Ericha Mendelsohna (1887-1953) oraz jego związki z rodzinnym miastem i regionem Prus Wschodnich. Jest ona przede wszystkim monografią jego pierwszej, studenckiej jeszcze realizacji architektonicznej i zarazem pracy dyplomowej na politechnice monachijskiej – zespołu budynków na żydowskim cmentarzu przy ul. Zyndrama z Maszkowic.

 do pobrania: publikacja

Od Bet Tahary do Domu Mendelsohna

 

 

Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696, oprac. Danuta Bogdan, 2016 r.

"Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696" to publikacja, zawierająca cztery znane wilkierze miejskie, czyli ówcześnie obowiązujące akty prawa miejscowego, które regulowały sprawy wewnętrzne miasta. Teksty te zostały opracowane i przełożone z języka niemieckiego i stanowią niezwykle cenne historyczne źródło poznania stosunków społecznych, zwyczajów oraz rozmaitych problemów życia codziennego dawnych mieszkańców Olsztyna.

do pobrania:  publikacja

Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696

 

 

Olsztyński Rocznik Konserwatorski. Architektura i sztuka 1918-1945. Tom 2. Rok 2015.

 

Tom drugi Olsztyńskiego Rocznika Konserwatorskiego poświęcony został zabytkom, reprezentującym nurt modernizmu z lat 1918-1945. W zakresie tematycznym publikacji znalazła się nie tylko olsztyńska architektura, urbanistyka i sztuka, lecz także zieleń miejska i zabytki techniki. Poruszona została również interesująca problematyka konserwatorska, będąca wynikiem prowadzonych od kilku lat badań konserwatorskich, ukierunkowanych na rozpoznanie technik i technologii wykonania elewacji budynków z tego czasu.

 

do pobrania: publikacja

 

Olsztyński Rocznik Konserwatorski. Architekura i sztuka 1918-1945

 

 

Olsztyński Rocznik Konserwatorski

 nr 1/ 2014

Numer zawiera część materiałów, zaprezentowanych na seminarium "Teoretyczne i praktyczne aspekty średniowiecznych fortyfikacji w świetle olsztyńskiego odkrycia archeologicznego", które odbyło się w grudniu 2012 r. w Olsztynie, po przeprowadzeniu pierwszej części badań archeologicznych, architektonicznych i konserwatorskich na Placu Jedności Słowiańskiej, przed Bramą Górną. W wyniku badań odsłonięte zostały mury przedbramia, stanowiącego znaczący element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego miasta. Odkrycie to, o wielkich walorach zabytkowych i naukowej randze, skłoniło Gminę Olsztyn do zorganizowania ww. seminarium z udziałem badaczy.

do pobrania: publikacja

Olsztyński Rocznik Konserwatorski

 

 

 

RENOWACJE I ZABYTKI

kwartalnik

nr 4/2013 – Olsztyn /Relikty i fortyfikacje / Stare Miasto / Osiedla/

 

do pobrania: publikacja

 

 

 

Początki OlsztynaPoczątki Olsztyna. Przewodnik archeologiczny

 autorzy: Grzegorz Białuński, Robert Klimek,

 Olsztyn 2013 r.

 

 do pobrania: publikacja

 

 

Spotkania z zabytkami

 

 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI. ZABYTKI OLSZTYNA.

 miesięcznik, nr 11/2006

 

 

 

 

 

 

 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA OLSZTYNA 1353 – 1953.

 Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych,

 autor: Andrzej Rzempołuch,

 Olsztyn 2004  

 

 

 

 

Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 1°C