Idź do treści strony
Zabytki

Do edycji konkursu w 2015 roku można było zgłaszać obiekty, przy których prace ukończono w latach 2010-2014.


Zgłoszeń mogli dokonać właściciele i zarządcy zabytków, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz osoby działające z jego upoważnienia. Termin przesyłania zgłoszeń upłynął 5 lutego 2015 r. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 

„ZABYTEK ZADBANY” 2015 - NOMINACJE


KATEGORIA C – ADAPTACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH:


● Zespół dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego Bet Tahara, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie (Fundacja BORUSSIA)


KATEGORIA SPECJALNA E – ARCHITEKTURA PRZEMYSŁOWA I DZIEDZICTWO TECHNIKI:


● Tartak Raphaelsohnów, obecnie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności, woj. warmińsko-mazurskie (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie)


  „ZABYTEK ZADBANY” 2015 - ROZSTRZYGNIĘCIE


Oba nominowane zabytki olsztyńskie otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach:


● Zespół dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego Bet Tahara, obecnie Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie (Fundacja BORUSSIA) – wyróżniony w kategorii C – Adaptacja obiektów zabytkowych


 

 

● Tartak Raphaelsohnów, obecnie Centrum Techniki i Rozwoju Regionu – Muzeum Nowoczesności, woj. warmińsko-mazurskie (Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie) – wyróżniony w kategorii E – Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki

 

Pogoda