Idź do treści strony
Zabytki

Gmina Olsztyn jest jednym z partnerów w polsko - rosyjskim projekcie pn. "BAŁTYCKA ODYSEJA - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego", realizowanym od 2019 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - ROSJA 2014-2020. Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Decyzję o wyborze projektów do realizacji z Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - ROSJA 2014-2020, cel tematyczny – Dziedzictwo, priorytet 1. Współpraca w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego w celu jego ochrony i rozwoju transgranicznego – podjął Wspólny Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej POLSKA - ROSJA 2014-2020.

Wśród wybranych dwunastu projektów znalazła się "Bałtycka Odyseja". Partnerami tego dwuletniego projektu są:

- Gmina Olsztyn

- Towarzystwo Naukowe Pruthenia

- Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

- Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie

- Kaliningradzka Organizacja Publiczna "Centrum rekonstrukcji historycznej"

- Zielenogradsk (miasto w Rosji, obwód kaliningradzki).

 

Całkowity koszt projektu wynosi 759.294 euro (3.264.964 zł), poziom dofinansowania stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszt bezpośrednio dotyczący Gminy Olsztyn to 125.314 euro (538.850 zł), a poziom dofinansowania wynosi 90%.

 

 GMINA OLSZTYN w ramach projektu zaplanowała:

1. opracowanie rekonstrukcji i wizualizacji 3D osady Sendyty w Lesie Miejskim oraz części średniowiecznych budowli obronnych na terenie olsztyńskiego starego miasta, w tym Bramy Górnej i poprzedzającej ją rondeli oraz fragmentów murów miejskich (we współpracy z Towarzystwem Naukowym Pruthenia);

2. wykonanie projektu technicznego dla osady archeologicznej Sendyty wraz z przystanią wodną w Lesie Miejskim oraz kładką;

3. rozbudowę strony internetowej zabytki.olsztyn.eu o wirtualne muzeum archeologiczne, w którym eksponowane będą wybrane obiekty odkryte podczas prowadzonych w ostatnich latach badań archeologicznych w Olsztynie;

4. zorganizowanie sympozjum naukowego o tematyce archeologicznej (we współpracy z Towarzystwem Naukowym Pruthenia).

 

POZOSTALI PARTNERZY projektu zaplanowali inne działania.

1. Opracowanie i udostępnienie trójjęzycznej aplikacji internetowej WEB opartej na grze (z nakładką na smartfony itp.) jako nowoczesnego narzędzia wizualizacji dziedzictwa kulturowego i promocji stanowisk archeologicznych oraz historycznych miejsc pamięci. Program aktywowany na stanowisku archeologicznym uruchomi rekonstrukcję 3D w postaci renderów scen ukazujących widok 360 stopni na podstawie danych GPS (analogicznie do Google Street View) wraz z pakietem informacyjnym. Aplikacja oparta na sieciowaniu będzie ponadto zawierała informacje o usługach turystycznych w pobliżu wytypowanych miejsc (np. restauracjach, hotelach). Będzie ona funkcjonowała również po zakończeniu projektu.

2. Prowadzenie badań archeologicznych w obwodzie kaliningradzkim przez Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie; w osadzie Sendyty na terenie Lasu Miejskiego przez Towarzystwo Naukowe Pruthenia oraz badania cmentarzyska w osadzie Truso w podelbląskim Janowie przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

3. Budowa przystani i łodzi w osadzie Kaup w obwodzie kaliningradzkim.

4. Eventy – historyczno-archeologiczne (Kaup, Sendyty, Janowo k. Elbląga).

5. Prussia design - organizacja warsztatów wzornictwa użytkowego, inspirowanego pradziejowymi i wczesnośredniowiecznymi kulturami ziem pruskich. Dwa warsztaty poświęcone będą recepcji i wykorzystaniu pradziejowych i wczesnośredniowiecznych form i motywów bałtyckiego dziedzictwa kulturowego do tworzenia nowoczesnej oferty archeo-designu zarówno w zakresie przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych (np. biżuterii regionalnej) i pamiątek regionalnych.

6. Wydanie katalogu archeo-designu, w którym będą zaprezentowane charakterystyczne dla regionu transgranicznego formy przedmiotów z różnych okresów i kultur zamieszkujących południowo-wschodnie wybrzeża Bałtyku w okresie prehistorycznym i wczesnośredniowiecznym.

7. Organizacja mobilnej wystawy z rezultatami projektu.

 

 

Projekt nr PR/1/104/2018 "Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego", dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

Za treść niniejszej informacji odpowiada Gmina Olsztyn i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Pogoda
Pochmurnie 15°C
Lekki deszcz 16°C