Idź do treści strony
Zabytki

Nowelizacja ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziła ważną zmianę w zasadach finansowania opieki nad zabytkami przez samorządy.

Po zmianie ustawy dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może być udzielona zarówno na zabytki wpisane do rejestru zabytków, jak i ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Zasady przyznawania dotacji będzie określała nowa uchwała Rady Miasta Olsztyna.

Zgodnie z ustawą o zabytkach dotacja będzie mogła obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 – 15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacja będzie mogła być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Olsztynie.

Zmianie ulega termin naboru wniosków, który zostanie niebawem podany do publicznej wiadomości. Dotychczasowy termin składania wniosków – od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku – wobec powyższych zmian jest nieaktualny.PREZENTACJA DOTACJI - 2019 r.

Przegląd dotacji na prace przy olsztyńskich zabytkach w 2019 roku
Dotacja na prace konserwatorskie witraży z wyposażenia kościoła pw. św. Józefa
Dotacja na malowanie elewacji plabanii i organistówki Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Dotacja na prace konserwatorskie kapliczki przy ul. Pstrowskiego 37
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 4
Dotacja inwentaryzację okien klatki schodowej w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 4
Dotacja na izolację ściany bocznej kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 7
Dotacja na izolację ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Jagiellońskiej 11
Dotacja na projekt budowlany remontu elewacji domu przy ul. Jagiełły 3
Dotacja na renowację głównych drzwi wejściowych w willi przy ul. Kajki 8
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Klasztornej 1
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Klasztornej 1a
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Klasztornej 2
Dotacja na projekt budowlany remontu elewacji domu przy ul. Konopnickiej 4ab
Dotacja na izolację ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Mazurskiej 5/5a
Dotacja na ekspertyzę zawilgocenia ścian piwnic w kamienicy przy ul. Mochnackiego 3
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Partyzantów 73
Dotacja na izolację ścian fundamentowych kamienicy przy ul. Samulowskiego 6
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji kamienic przy Starym Mieście 29/32
Dotacja na prace konserwatorskie elewacji frotnowej kamienicy przy ul. Warmińskiej 21
Dotacja na renowację drzwi głównych wejściowych i wahadłowych w sieni kamienicy przy al. Wojska Polskiego 60
Dotacja na badania konserwatorskie kamienicy przy ul. Zyndrama z Maszkowic 1
Dotacja na konserwację pseudosklepienia w sali pożegnań w Bet Taharze
 

 

Informacje o dotacjach przyznanych w latach:

Pogoda
Czyste niebo 11°C
Czyste niebo 22°C