Idź do treści strony
Zabytki
05.01.2018 14:30

Konkurs "Zabytek Zadbany" - edycja 2018

Ogólnopolski konkurs Zabytek Zadbany - 2018

Trwa ogólnopolski konkurs Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany", który jest adresowany do sprawujących opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków ich właścicieli, posiadaczy lub zarządców.

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Eksperci, posiadający wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków, będą oceniać jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013-2017; kategoria specjalna - właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem - obejmuje co najmniej dziesięć lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Zabytki można zgłaszać w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel.: 89 521 26 87
fax.: 89 521 26 88

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -8°C
Pogodnie -5°C