Idź do treści strony
Zabytki
27.04.2018 08:53

Dotacje 2018

Ponad pół miliona złotych to tegoroczny budżet na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkach. Olsztyńscy radni na ostatniej sesji w dniu 25 kwietnia zdecydowali o dofinansowaniu siedemnastu zabytków. O dotacje ubiegały się czterdzieści dwa podmioty, w przypadku ośmiu wniosków były błędy i braki formalne, jeden wniosek został złożony po terminie.

- To nie tylko prace remontowe - informuje Miejski Konserwator Zabytków, Anna Bobko. - W kilku przypadkach wsparcie uzyskali chcący przygotować dokumentację konserwatorską. Ale wnioskujący ubiegali się o dofinansowanie m.in. remontów dachów, klatek schodowych, elewacji.

Największą dotację w wysokości 175 tys. zł uzyskała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mazurskiej 2 na prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji frontowej wraz z remontem balkonów. Dofinansowane zostaną także remonty fasad innych kamienic - przy ul. Mrongowiusza 10 ab (115 tys. zł) oraz ul. Warmińskiej 8 (60 tys. zł). Dwie Wspólnoty przy ul. Kopernika 36 oraz Mickiewicza 31/31a będą kontynuowały rozpoczęte w ubiegłym roku prace remontowe kamienic, tym razem przy elewacjach bocznych. 14 tys. zł zostało przeznaczonych na ostatni etap prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianego stropu z barokową dekoracją malarską w zabytkowym kościele św. Wawrzyńca w Gutkowie. Przy udziale dotacji wyremontowane zostaną także dachy w pięciu budynkach (przy ulicach Chrobrego 6, Jagiellońskiej 11, Piastowskiej 5, Warszawskiej 6 oraz Wyzwolenia 24).

Spośród wszystkich dofinansowanych obiektów trzy budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, lecz ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Podstawą udzielenia tegorocznych dotacji jest: Uchwała Rady Miasta Olsztyna w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna.

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -8°C
Pogodnie -5°C