Idź do treści strony
Zabytki

Koloryt Starego Miasta w świetle badań

06.04.2018

W ubiegłym roku na zlecenie Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków przeprowadzone zostały badania konserwatorskie elewacji kamienic ze Starego Miasta o numerach 11/16, 17/21 i 29/32, współtworzących trzy pierzeje przyrynkowe –...

Barwna elewacja z końca lat 20. XX wieku – przykład Mazurskiej 7A

23.03.2018

Z ubiegłorocznej dotacji miejskiej wyremontowana została elewacja frontowa budynku przy ul. Mazurskiej 7A.

Zmiany w Gminnej Ewidencji Zabytków

06.03.2018

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Olsztyna została zmieniona Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 81 z dnia 5 marca 2018 r.

Dotacje na zabytki – po naborze wniosków

23.02.2018

16 lutego upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku z terenu Olsztyna.

" Olsztyn w dokumentach 3. Wybór źródeł do historii pierwszych lat powojennych 1945-1950"

15.02.2018

Prezydent Olsztyna oraz Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zapraszają na promocję książki autorstwa Danuty Bogdan, Roberta Syrwida i Ryszarda Tomkiewicza - "Olsztyn w dokumentach...

Introligator

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

14.02.2018

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Stare księgi i królewskie listy po konserwacji

09.02.2018

W 2017 roku przeprowadzono konserwację zbiorów archiwaliów, należących do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Muzeum Warmii i Mazur oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum.

Pogoda
Czyste niebo 13°C
Czyste niebo 17°C