Idź do treści strony
Zabytki

Konserwacja "Postylli" - Mikołaja Reja

18.02.2020

W bogatym księgozbiorze Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie znajduje się unikalny, rzadki starodruk autorstwa Mikołaja Reja.

Badania konserwatorskie w ostatnich latach

12.02.2020

Z inicjatywy i przy udziale środków miejskich Wydział Kultury i Ochrony Zabytków zrealizował w latach 2017-2019 szeroko zakrojone badania konserwatorskie elewacji, dekoracji architektonicznych i ściennych, stolarek otworowych w...

Promocja książki "Olsztyn w dokumentach. Rok 1945. Źródła do powojennych dziejów miasta"

22.01.2020

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego zapraszają na promocję książki

Promocja nowego numeru Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego

08.01.2020

16 stycznia o godz. 17.00 w Muzeum Nowoczesności odbędzie się szóste spotkanie z cyklu Dziedzictwo - Edukacja - Tożsamość, organizowane przez Olsztyński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Zmiany w GEZ

30.12.2019

Informujemy, że Zarządzeniem nr 558 Prezydenta Olsztyna z 27 grudnia 2019 r. zmieniona została Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Olsztyna

Wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o dotacje na zabytki

23.12.2019

W związku z trudną sytuacją finansową miasta w przyszłorocznym budżecie miasta nie ma środków na dotacje na remont zabytków.

Wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków planetarium

16.12.2019

W dniu 9 grudnia Warmińsko-Mazurki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku planetarium wraz z otoczeniem

Pogoda
Śnieg z deszczem 2°C
Przelotne deszcze 6°C