Idź do treści strony
Zabytki

W zbiorach Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie znajduje się zespół Akt biskupich pod nazwą „Temporalia, świecki zarząd biskupstwa, sprawy mieszane, dotyczące władz kościelnych i świeckich". Są to głównie rękopisy, wykonane na papierze czerpanym, w oprawach skórzanych, z lat 1594 – 1735. Konserwacją profilaktyczno-zachowawczą objętych zostały 22 rękopisy. Poprzedzała ją inwentaryzacja, w ramach której został dokładnie rozpoznany stan zachowania poszczególnych rękopisów. Rękopisy zniszczone przez drobnoustroje zostały zdezynfekowane, całość zbioru oczyszczona z kurzu i zabrudzeń, oprawy skórzane oraz karty rękopisów zakonserwowane, a wadliwe konstrukcje miejscowo naprawione. Z uwagi na konieczność właściwego zabezpieczenia i przechowywania niektórych rękopisów prace przy nich zostały rozszerzone o pełną konserwację, połączoną z rekonstrukcją szycia i oprawy.


Przyznana kwota dotacji: 12.000 zł

 

 

Opracowanie na podstawie Dokumentacji konserwatorskiej zbioru archiwaliów (22 jednostki) należących do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, oprac. Izabela Damulewicz, konserwator dzieł sztuki.

 

Fot. ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej.

Stan przed i po konserwacji.

 

 

Pełną konserwacją objęty został starodruk, stanowiący cenne dzieło teologiczne, dotyczący przykazań kościelnych o nazwie Summa Theologica. Autorem jest Antonin Pierozzi, zwany Antoninusem Florentinusem, włoski dominikanin, arcybiskup Florencji i scholastyczny teolog. Dzieło wydrukowane zostało na początku XVI wieku w Bazylei. Oprawione zostało w drewniane okładziny, powleczone skórą, ozdobioną tłoczonymi ornamentami geometryczno-roślinnymi. Starodruk pierwotnie zamykany był za pomocą metalowych zapinek paskowych, które nie zachowały się. Tekst przykazań, ozdobiony inicjałami, wydrukowany jest na papierze czerpanym. Z uwagi na duży stopień degradacji Summa Theologica wymagała pilnych i pełnych prac konserwatorskich. Oprawa starodruku zachowała się fragmentarycznie w postaci jedynie tylnej okładziny, dodatkowo z dużymi ubytkami skóry, poważnie zniszczona była konstrukcja książki, a karty miały liczne zabrudzenia, plamy, mechaniczne i mikrobiologiczne uszkodzenia. Po dezynfekcji poszczególne karty zostały poddane zabiegom konserwatorskim wraz ze wzmocnieniem strukturalnym papieru i uzupełnieniem wszelkich ubytków, zrekonstruowana została brakująca tylna okładzina oraz zapinki, a sama książka została na nowo zszyta i połączona z oprawą

Przyznana kwota dotacji: 17.450 zł


Opracowanie na podstawie Kosztorysu i programu prac konserwatorskich starego druku Antonius Florentinus: Summa Theologica, Pars III, Basel post 1500 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmńskiej Hosianum w Olsztynie, oprac. Konserwacja Dzieł Sztuki, Izabela Damulewicz, Toruń, 01.03.2013 r., a także dokumentacji fotograficznej powykonawczej.

 

Fot. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie.

Stan przed i po konserwacji.

 

 

5 starodruków z XVII wieku, pochodzących ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum, poddanych zostało profilaktyczno-zachowawczej konserwacji.

 

Przyznana kwota dotacji: 550 zł

 

Fot. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie.

Stan przed i po konserwacji.

 

Pogoda