Idź do treści strony
Zabytki

Park kulturowy

Z inicjatywy Prezydenta Olsztyna 13 maja 2014 r. zorganizowane zostało w Salach Kopernikowskich olsztyńskiego zamku otwarte spotkanie informacyjne, poświęcone zagadnieniom parku kulturowego. Mieszkańcom Olsztyna przybliżona została forma ochrony zabytków, przewidziana w art. 7 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, jaką jest utworzenie parku kulturowego. Uczestniczący w spotkaniu eksperci z Krakowa i Wrocławia, Anna Włodarczyk z Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Tomasz Ossowicz, dyrektor Biura Rozwoju w Urzędzie Miasta Wrocławia, podzielili się swoimi doświadczeniami z procesu przygotowywania i wdrażania w swoich miastach parków kulturowych. Anna Włodarczyk opowiedziała ponadto o praktycznym zastosowaniu tej formy ochrony konserwatorskiej, gdzie Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie działa od czerwca 2012 roku. Paulina Żukowska z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, wyjaśniając ideę parku kulturowego, zaprezentowała różnorodność parków kulturowych ustanowionych w Polsce.


Podstawowym celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona lokalnego krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniających się przyrodniczo terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Utworzenie parku kulturowego daje możliwość uporządkowania historycznych przestrzeni kulturowych (np. staromiejskich) poprzez usunięcie z nich nadmiaru różnorodnych i kolorowych reklam, a następnie dbania o ich wygląd i estetykę poprzez ustanowione na terenie parku ograniczenia i zakazy. Zakazy i ograniczenia mogą dotyczyć prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej i usługowej; zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych; umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, a także składowania lub magazynowania odpadów.


 

Poniżej prezentacja prof. Tomasza Ossowicza, dotycząca Parku Kulturowego Stare Miasto we Wrocławiu.

Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 3°C
Częściowe zachmurzenie 7°C