Idź do treści strony
Zabytki

Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w okresie czteroletnim. Obowiązek sporządzania takich dokumentów wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Do pobrania:

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Olsztyna

Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami Miasta Olsztyna

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017

Pogoda
Częściowe zachmurzenie -1°C
Pochmurnie 0°C