Idź do treści strony
Zabytki
08.04.2020 10:46

Zmiany w GEZ

Informujemy o zmianach w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Olsztyna, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 77 z dnia 17 marca  2021 r.

Zmiany dotyczą:

1. wyłączenia karty adresowej budynku przy ul. Księcia Witolda 28,

2. skreślenia odpowiedniej pozycji w załączniku nr 1 do ZPO nr 42 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna.

 

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem dostępne na stronie:

https://umolsztyn.bip.gov.pl/otwarte-dane/375791_gminna-ewidencja-zabytkow.html

 

Powróć do archiwum
Pogoda