Idź do treści strony
Zabytki
10.05.2019 08:58

Początek remontów zabytków z dotacji miejskich

Rozpoczęły się prace remontowe olsztyńskich zabytków, dotowane z budżetu miasta. Pierwszym obiektem, którego elewacje zostaną poddane pracom konserwatorsko-restauratorskim, jest kamienica przy ul. Partyzantów 73 (wysokość dotacji w tym przypadku wynosi 108 tyś. złotych). Ten pochodzący z 1898 roku budynek pierwotnie należał do architekta powiatowego Alberta Justa. Za czasów pierwszego właściciela kamienica pełniła funkcję szpitalną; znajdowała się w niej bowiem do 1913 roku prywatna klinika dr. Alfreda Lotzina, połączona z instytutem Roentgena oraz instytutem ortopedyczno-medykomechanicznym. Od 1914 roku właścicielem kamienicy było już Towarzystwo Rolnicze, a od 1937 roku - Wschodniopruskie Stowarzyszenie Rolnicze z siedzibą w Królewcu. W l. 30. XX wieku pojawiły się tu dodatkowo stowarzyszenia, jak m.in. Wschodniopruskie Towarzystwo Hodowców Świń czy Urząd do Spraw Hodowli Zwierząt i Spółdzielnia Skupu Bydła. O historycznej funkcji budynku, związanej z rolnictwem i zwierzętami hodowlanymi, mogą jeszcze dziś świadczyć swoiste, materialne atrybuty w postaci kilku wbitych w ścianę podwórzową spiralnych haków do wiązania bydła i koni. Te - utrwalające wartość historyczną kamienicy - elementy zostaną zachowane podczas remontu elewacji. Jeszcze w l. 50. XX wieku tradycja historyczna obiektu była niejako nadal żywa, bowiem w kamienicy umieszczono wydziały związane z rolnictwem Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Elewacje kamienicy o klasycyzującym wystroju architektonicznym w przeszłości były przynajmniej dwukrotnie remontowane, na co wskazują odmienne od historycznych wypraw wapiennych współczesne tynki z dodatkiem cementu, a także zidentyfikowane nawarstwienia malarskie. Ostatni remont elewacji miał miejsce w l. 70. XX wieku (najprawdopodobniej w 1978 roku). Wówczas właśnie bezpowrotnie usunięto dekoracje zdobiące podokienne płyciny, a także gzyms cokołowy wraz z tynkiem cokołowym, zastępując go twardą, cementową wyprawą z kamiennym grysem. Obecnie zabytkowe elewacje są bardzo zniszczone, z rozległymi ubytkami i spęcherzeniami tynku na płaskich powierzchniach ścian i detalach architektonicznych.

Celem prac remontowych jest więc utrwalenie i wzmocnienie oryginalnej substancji kamienicy, odtworzenie zniszczonych partii tynków i detali według historycznych rozwiązań i form, a także wydobycie w pełni walorów estetycznych oraz cech stylowych zabytkowego obiektu.

Równolegle trwają już roboty budowlane, związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych i piwnicznych innej kamienicy, znajdującej się przy ul. Mazurskiej 5-5A.

 

 


Powróć do archiwum
Pogoda
Mgła 4°C
Czyste niebo 10°C