Idź do treści strony
Zabytki
02.02.2023 12:24

Nabór wniosków na odnawianie zabytków

Można już składać dokumenty dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe. Czas na to jest do 3 marca (piątek).

Wnioskujący to najczęściej wspólnoty mieszkaniowe, które w etapach chcą wyremontować zabytkowe kamienice. Remonty dachów, odnawianie elewacji, stolarki drzwiowej i okiennej albo przygotowanie niezbędnej  dokumentacji - to najczęściej składane wnioski.

- Mieszkańcy stolicy regionu mają szansę na wsparcie odnowienia zabytków wpisanych do rejestru, jak i gminnej ewidencji - mówi dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, Gabriela Konarzewska.

W minionym roku odnowiono stolarkę drzwiową w budynkach przy ul.: Grunwaldzkiej 25, M. Lengowskiego 1/3/5, Parkowej 3, E. Plater 26,  wykonano prace remontowe przy rynnach i rurach spustowych w budynku przy al. Warszawskiej 56 oraz dokumentacje dla budynków przy ul. Kołłątaja 24 i al. Przyjaciół 14.

Złożone wnioski zostaną najpierw ocenione pod względem formalnym. Tymi, które nie będą mieć uchybień (zostaną dostarczone w terminie i będą kompletne), zajmie się komisja. Wówczas dowiemy się, które z zaplanowanych prac będą mogły zostać zrealizowane. Ostateczną decyzję - na wniosek prezydenta Olsztyna  - podejmą olsztyńscy radni.

Właściciele obiektów zabytkowych mogą starać się o dofinansowanie m.in.:
- wykonanie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki;
- odnowienie okien i drzwi,
- remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Aktualny wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz pozostałe dokumenty i uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Informacji w sprawie dotacji udziela Wydział Kultury i Ochrony Zabytków tel. 89 535 08 65, 89 527 31 11 w. 545 e-mail: mkz@olsztyn.eu.

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1. Wnioski można wysłać poczta na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Kwota zarezerwowana na dotacje w tym roku to 100 tys. złotych.

Powróć do archiwum
Pogoda