Idź do treści strony
Zabytki
04.10.2019 08:47

Modernistyczne domy przy ul. Klasztornej

Stanowiący jednolitą pierzeję ulicy Klasztornej zespół domów o numerach 1, 1a, 2 i 3 został zaprojektowany prawdopodobnie przez olsztyńskiego architekta Augusta Feddersena pod koniec l. 20. XX wieku.

August Feddersen działał w mieście w l. 20. i 30. XX wieku, prowadząc wraz z Theodorem Petersenem własną pracownię architektury i rzemiosła artystycznego przy ul. Kajki. Jedną z dziedzin, którą się zajmował, było budownictwo mieszkaniowe, projektowane zarówno dla Olsztyńskiego Towarzystwa Budowy Mieszkań, jak i prywatnych inwestorów. Ciekawie się ono prezentuje, zwłaszcza po północnej stronie torów kolejowych, w rejonie kościoła franciszkanów, przy ulicach Klasztornej, Sienkiewicza oraz Kolejowej. Powstały tu zwarte zespoły zabudowy wielorodzinnej.

Przy zachowaniu w nich tradycyjnych rozwiązań (np. spadzistych dachów) pojawiły się też nowe tendencje architektoniczne, a zwłaszcza rozwiązania dekoracyjne, nawiązujące do modnego wówczas stylu art déco. W przypadku zespołu domów przy ul. Klasztornej są to zwłaszcza uproszczone i zgeometryzowane formy z wystroju architektonicznego - trójkątne i uskokowo ukształtowane gzymsy, wgłębne portale drzwiowe o szerokich, skośnych ościeżach, wzory i układy dekoracji na drzwiach oraz ościeżu drzwiowym, a także kontrastowe zestawienia faktur tynków elewacyjnych, które potwierdzają nową jakość estetyczną, typową dla dwudziestolecia międzywojennego.

Właściciele trzech domów przy ul. Klasztornej 1a, 1 i 2 otrzymali w tym roku dotacje na prace konserwatorsko-remontowe elewacji frontowych, których łączna kwota wynosi 145 tyś. zł. Prace poprzedziły kompleksowe badania konserwatorskie zabudowań z tej pierzei w celu ustalenia pierwotnej aranżacji kolorystycznej. Wynika z nich, że zabudowa ta została jednolicie wykończona za pomocą fakturalnych, cienkowarstwowych tynków barwionych w masie na kolor ugrowo-żółty. Wyprawy te zestawiono z ugrowymi, odmiennie opracowanymi powierzchniowo obramieniami okiennymi, gzymsami i portalami, które zostały zatarte na gładko. Wyraźnymi akcentami barwnymi w fasadach były szaro-niebieskie drzwi do klatek schodowych oraz dwubarwne okna, w których ościeżnice były podkreślone kolorem pomarańczowym, a skrzydła okienne pomalowane w kolorze jasnożółtym. Spośród trzech portali drzwiowych jeden o numerze 1a został wyróżniony odmiennym opracowaniem plastycznym w postaci obramiającego otwór ornamentu geometrycznego, złożonego z prostych, przecinających się linii. Ornament ten w formie wgłębnego rytu był oryginalnie pomalowany na czerwono, że stanowił pojedynczy, lecz wyrazisty akcent kolorystyczny na elewacji.

Aktualnie trwają prace konserwatorskie i remontowe elewacji domów przy ul. Klasztornej 1a, 1, i 2. Skuto zdegradowane wyprawy elewacyjne; oczyszczono i zdezynfekowano ściany budynków oraz i przeszyto je w miejscach spękań; wzmocniono detale i uzupełniono w nich ubytki tynków; wykonano tynki podkładowe, przygotowując tym samym elewacje do położenia wierzchniej warstwy tynków barwionych w masie o fakturze "baranka".

Koniec prac zaplanowany został na listopad.

Powróć do archiwum
Pogoda
Mgła 4°C
Czyste niebo 10°C