Idź do treści strony
Zabytki
25.03.2024 14:41

Konserwacja rzeźb Balbiny Świtycz-Widackiej

Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie z ze środków programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024 (pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Dofinansowane zostanie zadanie pn. „Konserwacja rzeźb parkowych autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej usytuowanych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie”.

Prace obejmować będą trzy rzeźby artystki – „Ryba z dzieckiem”, „Wiosna” i „Amor na czatach”.

Balbina Świtycz-Widacka urodziła się 31.03.1901 r. w Mohylewie (Polesie), zmarła 28.07.1972 r. w Olsztynie. W 1924 r. ukończyła gimnazjum w Brześciu nad Bugiem i podjęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które ukończyła w 1929 r. Była uczennicą wybitnego rzeźbiarza Konstantego Laszczki. W 1954 r. zamieszkała w Olsztynie w miasteczku akademickim Kortowo, gdzie miała też swoją pracownię. W Olsztynie spędziła resztę życia, tworząc rzeźby i cykle portretów rzeźbiarskich. Oprócz rzeźb w przestrzeni publicznej ponad 40 popiersi jej autorstwa znajduje się na trenie obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie w Galerii rzeźby Balbiny Świtycz-Widackiej.

Odnowienie jej rzeźb będzie również okazją do popularyzacji jej dorobku artystycznego.

 

Całkowity koszt realizacji zadania 70 400,00 zł
Wysokość dofinansowania 63 300,00 zł 
Środki własne 7 100,00 zł 


link do strony Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z wynikami konkursu
https://rzezba-oronsko.pl/niepodlegla/wyniki-naboru-programu-centrum-rzezby-polskiej-w-oronsku-pn-rzezba-w-przestrzeni-publicznej-dla-niepodleglej-2024/

Powróć do archiwum
Pogoda