Idź do treści strony
Zabytki
19.06.2019 08:00

Konserwacja pseudosklepienia w Bet Taharze

Dawny dom przedpogrzebowy (z hebr. Bet Tahara), znajdujący się na żydowskim cmentarzu przy ul. Zyndrama z Maszkowic, to pierwsza realizacja światowej sławy architekta olsztyńskiego – Ericha Mendelsohna (1887-1953). Bet Tahara wraz z towarzyszącym jej domem ogrodnika powstały na zlecenie lokalnej gminy żydowskiej. Inwestycja budowlana była osobiście nadzorowana w latach 1912-1913 przez młodego, kończącego wówczas politechnikę monachijską, architekta.

Budynki po II wojnie światowej i do połowy l. 90. XX wieku były użytkowe przez Archiwum Państwowe. Wówczas to znacząco przebudowano wnętrza, dostosowując je do funkcji archiwum. Kolejna zmiana użytkownika zabytkowych budynków spowodowała, że zaczęły one być kompleksowo remontowane od 2006 roku. To właśnie dzięki staraniom Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa "Borussia”"i Fundacji "Borussia" zespół zabytkowych budynków odzyskał swój właściwy wygląd i walory artystyczne.

Niezwykły efekt wnętrzu Bet Tahary nadaje zwłaszcza kopuła o drewnianej konstrukcji (pseudosklepienie), polichromowana w symbolicznym, silnie oddziałującym kolorze czerwonego fioletu i błękitu, ozdobiona ornamentalną i pasową dekoracją mozaikowo-malarską. Zamyka ona przestrzeń centralnej sali, w której odbywały się żydowskie ceremonie pożegnań zmarłych (tzw. sala pożegnań). Prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów zakończyły się w 2012 roku.

W ostatnim czasie w wyniku pracy drewnianej konstrukcji kopuły (pseudosklepienia) pojawiły się na niej miejscowe spękania i odspojenia tynków, a także niewielkie uszkodzenia warstwy malarskiej i przebarwienia wywołane przez mikroorganizmy.

W ramach tegorocznej konserwacji zaplanowane zostały prace, polegające na miejscowym podklejeniu odspojonych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku i spękań oraz opracowaniu powierzchni uzupełnień. Niezbędny będzie także lokalny retusz warstwy malarskiej.

Prace uzyskały dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 20 tys. zł.

Powróć do archiwum
Pogoda
Mgła 4°C
Czyste niebo 10°C