Idź do treści strony
Zabytki
15.04.2020 10:31

18 kwietnia - Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków

Zabytki są pełnem wartości mieniem całego narodu. Ani jedno pokolenie nie ma prawa uważać się za bezwzględnego ich właściciela. Jest tylko ich czasowym depozytariuszem.

Dokument Ministerstwa Sztuki i Kultury II RP, Warszawa 1920

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków przypada 18 kwietnia i obchodzony był dotąd w większości krajów świata od początku lat 80. XX wieku. Ustanowiony został przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

W tym roku jednak, z uwagi na panujące warunki epidemiologiczne w Polsce i zalecenia służb sanitarnych oraz władz państwowych, zaplanowane w dniach 21-22 kwietnia krajowe obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Nowym Wiśniczu (woj. małopolskie) nie odbędą się. Nagrody generalnego konserwatora zabytków w konkursie "Zabytek Zadbany", które miały być wręczone w czasie tych obchodów zostaną przyznane w późniejszym terminie. 

Nagrodą "Zabytek Zadbany" wyróżniane są obiekty i ich właściciele lub posiadacze za wzorowo i prawidłowo przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie oraz wprowadzone rozwiązania użytkowe, które stanowić mogą dobre przykłady właściwego zagospodarowania i adaptacji zabytków.

 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest dobrą okazją do zaprezentowania kilku ubiegłorocznych realizacji konserwatorskich w Olsztynie z udziałem środków publicznych, przyznanych w ramach dotacji z miejskiego budżetu. Należy podkreślić, zadania dotacyjne nie byłyby możliwe bez woli i zaangażowania przede wszystkim samych właścicieli zabytków, sprawujących ustawową opiekę nad nimi i odpowiadających za ich utrzymanie. Niezwykle istotna pozostaje tu również rola, wiedza i doświadczenie samych konserwatorów dzieł sztuki oraz firm realizujących pod ich nadzorem niejednokrotnie skomplikowane technologicznie prace, a także rola konserwatorów urzędników, pracujących na rzecz niełatwego ratowania i ochrony zabytków.

w 2019 roku pracami konserwatorskimi objęte zostały fasady kilku zabytkowych kamienic. Każda z nich wymagała indywidualnego podejścia z uwagi na inny czas powstania, odmienną stylistykę oraz zróżnicowany stan zachowania.

Najstarszą z nich była typowa dla historyzmu kamienica z 1898 roku przy ul. Partyzantów 73 o klasycyzującym wystroju. Kolejną secesyjna kamienica przy ul. Warmińskiej 21 z ok. 1907 roku, a oprócz niej ciąg modernistycznych domów przy ul. Klasztornej 1A, 1 i 2 z końca lat 20. XX wieku. Wśród realizacji konserwatorskich znalazł się również zespół powojennych kamienic z dekoracjami sgraffitowymi przy Starym Mieście 29/32.

Dzięki ubiegłorocznym dotacjom miejskim konserwacji zostały poddane również dwa duże okna z witrażami z transeptu kościoła pw. św. Józefa oraz pseudosklepienie w sali pożegnań dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego przy ul. Zyndrama z Maszkowic.

Działaniom konserwatorskim przyświeca zawsze ten sam główny cel - maksymalne uratowanie i zabezpieczenie elementów zabytkowej substancji, czyli utrwalenie wartości zabytkowych oraz przywrócenie i wydobycie wartości estetycznych wskutek napraw i rekonstrukcji brakujących elementów i części składowych zabytku.

Efekty ubiegłorocznych konserwacji na zdjęciach.

 

Więcej o samych zabytkach i przebiegu prac w 2019 roku poniżej:

Partyzantów 73

Warmińska 21

Klasztorna 1, 1a, 2

Stare Miasto 29/32

Kościół pw. św. Józefa

Bet Tahara

 

 

 

Powróć do archiwum
Pogoda