Idź do treści strony
Zabytki

Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wskazanie działań i instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki w okresie czteroletnim. Obowiązek sporządzania takich dokumentów wynika z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Do pobrania:

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022

 

Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami miasta Olsztyna za lata 2016-2017

Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami miasta Olsztyna za lata 2014-2015

Gminny program opieki nad zabytkami miasta Olsztyna na lata 2014-2017

Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami miasta Olsztyna za lata 2007-2010

Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017

Pogoda
Czyste niebo 11°C
Czyste niebo 22°C