Idź do treści strony
Zabytki
13.08.2019 12:11

Zmiany w GEZ

Informujemy, że Zarządzeniem nr 369 Prezydenta Olsztyna z dnia 1 sierpnia 2019 roku została zmieniona Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Olsztyna, z której wyłączone zostały karty adresowe następujących zabytków nieruchomych – budynki:

1) ul. Księcia Witolda 19

2) ul. Sielska 28/30

3) ul. Warmińska 18

4) ul. Wodna 1a.

 

Do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Olsztyna włączone zostały karty adresowe następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków (włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków):

1) ul. Żeromskiego 15, dz. nr 53/19, obr. 20 – budynek gospodarczy w podwórzu

2) ul. Sienkiewicza 10A, dz. nr 207/41, obr. 20 – budynek gospodarczy w podwórzu

3) ul. Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki – historyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Olsztyna ujęty ww. ulicami.

 

Do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Olsztyna włączone zostały karty adresowe następujących zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków:

1) ul. Bałtycka 135 – krajobraz kulturowy wzgórza kościelnego przy kościele św. Wawrzyńca w Gutkowie

2) ul. Knosały, dz. nr 43/3 obr. 65 – komora podziemnej stacji eżektorowej 1a

3) ul. Wadąska, dz. nr 9/1 obr. 158 – kapliczka przydrożna

4) ul. Zientary-Malewskiej, dz. nr 1/96 obr. 159 – kolejowy żuraw wodny

5) ul. Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Kajki – historyczne elementy komponowanej zieleni Śródmieścia Olsztyna ujętego ww. ulicami.

 

Treść Zarządzenia wraz z załącznikiem, który stanowi aktualny wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Olsztyna, dostępna jest na stronie bip.olsztyn.eu

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 0°C
Pogodnie 1°C