Idź do treści strony
Zabytki
04.04.2017 07:47

Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696

 

"Czcigodna Rada będzie upomniana, aby miała baczenie na konserwację i utrzymywanie w dobrym stanie murów miejskich, wież i także innych [punktów] obronnych miasta".

 

W 2016 roku Olsztyn wzbogacił się o wyjątkową publikację, wydaną staraniem Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna. Przyczyni się ona do lepszego poznania dziejów naszego miasta.

 

Olsztyn to miasto z wielowiekową, bogatą i skomplikowaną historią, którą dzięki prowadzonym badaniom naukowym poznajemy coraz dokładniej. Niestety, wiele z najstarszych źródeł dotyczących dziejów Olsztyna nie zachowało się do naszych czasów, bądź są one rozproszone w archiwach krajowych i zagranicznych. Takim źródłem były na przykład przywileje lokacyjne miast, dokładnie określające uposażenie miasta w ziemię, nadające mieszkańcom prawo handlu i rzemiosła, połowu ryb na własne potrzeby czy korzystania z młyna. Z czasem jednak miasta zaczęły ustanawiać własne przepisy, regulując w ten sposób prawo zwyczajowe i dostosowując je do swoich potrzeb. Tworzono je z woli mieszkańców w formie statutów i uchwał miast czy gmin, a ich zbiór zwano wilkierzem.

 

"Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696" to książka, która wypełnia istotną lukę w dokumentowaniu historii naszego miasta. Olsztyńskie wilkierze nie zachowały się w oryginale, tym bardziej należy docenić wysiłek zebrania, przetłumaczenia i wydania wszystkich zachowanych tekstów wilkierzy miasta Olsztyna w jednej wspólnej edycji. Teksty te opracowała, przełożyła z języka niemieckiego i opatrzyła wstępem dr Danuta Bogdan, zawodowo związana z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

 

W publikacji, wydanej dzięki finansowemu zaangażowaniu olsztyńskiego samorządu, zaprezentowane zostały cztery wilkierze miasta z XVI i XVII wieku – wilkierz miasta Olsztyna z 1568 roku, dodatek do wilkierza z 1597 roku, wilkierz budnicki miasta Olsztyna z drugiej połowy XVI wieku oraz połączenie wilkierza z innymi zarządzeniami z 1696 roku. Teksty te stanowią dziś nieocenione źródło poznania stosunków społecznych, zwyczajów oraz rozmaitych problemów życia codziennego dawnych mieszkańców naszego miasta. Ta starannie opracowana publikacja, ilustrowana stylowymi grafikami Zbigniewa Urbalewicza, z pewnością przybliży nie tylko badaczom przeszłości Olsztyna, ale też wszystkim jego mieszkańcom i miłośnikom najważniejsze dokumenty nowożytnego miejskiego prawa zwyczajowego, które stanowiły fundament tutejszej samorządności.

 

W dniu dzisiejszym o godz. 17:00 w olsztyńskim ratuszu (sala 219) odbędzie się spotkanie promocyjne wydawnictwa "Wilkierze miasta Olsztyna 1568-1696". Prelegentami podczas spotkania będą historycy dr Danuta Bogdan i dr Jerzy Sikorski oraz Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

 

do pobrania publikacja

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 16°C
Mocny deszcz 22°C