Idź do treści strony
Zabytki
14.02.2018 08:51

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Introligator

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018.

Tegoroczne nazwy zadań to:

1. "Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna" 

2. "Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków".

 

Celem konkursu jest realizacja działań w zakresie:

- ochrony i trwałego zabezpieczenia zbiorów, zawierających m.in. starodruki, inkunabuły, księgi, mapy i inne zespoły akt archiwalnych

- poprawy stanu zachowania zbiorów, przywracania ich do użyteczności oraz wykorzystywania do celów naukowych lub popularyzatorskich

- organizacji inicjatyw powiązanych z obchodami: Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, Dnia Gotyku Ceglanego w Olsztynie

- publikacji o tematyce związanej z historią i zabytkami Olsztyna, ochroną zabytków, znanymi postaciami zasłużonymi dla miasta

- opracowania materiałów filmowych, fotograficznych, multimedialnych, przybliżających zabytki i historię Olsztyna w celu ich umieszczania również na stronach internetowych lub kanałach społecznościowych;

- organizacji wystaw, konferencji, konkursów (fotograficznych, plastycznych, edukacyjnych itp.), warsztatów, akcji edukacyjnych, wycieczek o tematyce związanej z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Olsztyna.

 

Środki przeznaczone na realizację zadań: 55 000 zł.

Wnioski należy składać za pomocą generatora "WITKAC", udostępnionego na stronie witkac.pl https://www.witkac.pl/strona do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 23.59.

Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w kopercie opatrzonej nazwą "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w Kancelarii Urzędu Miasta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, ul. Knosały 3/5 bud. A, 10-015 Olsztyn.

 

Sprawdź ogłoszenie konkursu na STRONIE.

 Zapraszamy do składania ofert!

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -8°C
Pogodnie -5°C