Idź do treści strony
Zabytki
15.05.2018 10:00

Ochrona starodruków

W 2018 roku Gmina Olsztyn dofinansuje trzy zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych, znajdujących się na terenie Olsztyna. Ogólna kwota dotacji to 35 tys. złotych. Zadanie to ma na celu trwałe zabezpieczenie - poprzez poprawę stanu zachowania - zbiorów ze starodrukami, inkunabułami, księgami, mapami i innymi zespołami akt archiwalnych.

 

Wytypowany do konserwacji inkunabuł ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum pod tytułem "Peregrinatio in Terram Sancta" został wydany w 1490 roku w drukarni Petera Dracha. Jego autor Bernard de Breidenbach opisuje podróż do Ziemi Świętej. W druku znajdują się mapy i widoki miast oraz opisy topograficzne. Składający się z 72 kart papieru czerpanego inkunabuł oprawiony został w miękką oprawę, wykonaną z malowanego w kolorze zielonym pergaminu. Ozdabiają go liczne ryciny, wykonane w technice drzeworytu, z których część jest wpleciona w kolumnę tekstu, inne stanowią dwu i jednostronicowe odbitki. Pozostałe w inkunabule ryciny to okazałe, składające się z kilku kart ilustracje miast w formie złożonych arkuszy. Największą z nich o długości 162 cm jest drzeworytnicza ilustracja z przedstawieniem Wenecji. Inkunabuł jest znacznie zniszczony ze śladami zalania na kartach i rycinach oraz ubytkami, rozdarciami i deformacjami na drzeworytach. Znacznemu zniekształceniu i pofalowaniu uległa też pergaminowa oprawa.

 

Przyznana kwota dotacji: 12.700 zł

 

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej wytypowało do tegorocznego zadania dwie księgi metrykalne z Barczewka: księgę chrztów z lat 1856-1877 oraz księgę ślubów z lat 1884-1935. Księgi mają typową dla tego rodzaju dokumentów formę - drukowane rubryki wypełnione odręcznymi wpisami. Stan zachowania obu ksiąg jest zły, a w przypadku księgi ślubów wręcz destrukcyjny między innymi z uwagi na całkowity brak oprawy. W przypadku tej księgi karty dodatkowo uległy destrukcji mikrobiologicznej, w wyniku której są bardzo osłabione i uległy rozpadowi na drobne fragmenty.

 

Przyznana kwota dotacji: 10.800 zł

 

Pochodzący zaś ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur starodruk to polonik autorstwa Raymunda Czaszyńskiego pt. "Obrot całego roku kazaniami niedzielnymi ku wieczności skierowany....", wydany w 1745 roku w Warszawie. Tekst księgi w języku polskim wydrukowany został na papierze ręcznie czerpanym, żeberkowym, znakowanym filigranami i oprawiony w tekturowe okładziny ze skórzanym obleczeniem bez zdobień. Wolumin jest znacznie zdestruowany i wymaga niezwłocznej interwencji konserwatorskiej. Szczególnie zniszczona jest oprawa druku, uszkodzone są tekturowe okładziny, na których fragmentarycznie zachowała się skóra, w dużym stopniu popękana (największy fragment skóry znajduje się na tylnej okładzinie). Całkowicie uszkodzona w woluminie pozostaje konstrukcja. Papier kart posiada w różnym stopniu zanieczyszczenia powierzchniowe (w najgorszym stanie są marginesy i narożniki), luźne karty księgi posiadają zaś liczne uszkodzenia mechaniczne. Zacieki i zaplamienia na kartach świadczą też o zalaniu księgi w przeszłości.

 

Przyznana kwota dotacji: 11.500 zł

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pogodnie 22°C
Deszcz 25°C