Idź do treści strony
Zabytki
13.05.2019 15:05

Dotacje dla organizacji pozarządowych

W 2019 roku Gmina Olsztyn dofinansuje dziewięć zadań w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na ten cel wynosi 53 tys. złotych.

 

Z zakresu ochrony starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych, znajdujących się na terenie Olsztyna dofinansowanie otrzymają trzy zadania:

 

1. Konserwacja starego druku pt.: Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Ceremoniarum …, wydanego przez biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka w Braniewie w 1733 r. (oferent: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur; proponowana wysokość dotacji: 12.000 zł),

 

2. Konserwacja trzech poszytów: Bistums Inventar z 1795 r., Anniversarienbuch des Kollegiatsstiftes Guttstadt z XV w., Listy różne dotyczące spraw majątkowych i innych z lat 1668-1690 (oferent: Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie; proponowana wysokość dotacji: 9.000 zł),

 

3. Pełna konserwacja starego druku Postylla autorstwa Mikołaja Reja z 1571 r. (oferent: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum"; proponowana dotacja w wysokości 14.000 zł).

 

W konkursie na popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków Olsztyna dofinansowanie otrzyma sześć zadań:

 

1. Szanujmy zabytki… (oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA; proponowana wysokość dotacji: 1.300 zł),

 

2. Olsztyn w dokumentach 5 - kontynuacja serii wydawniczej, rozpoczętej w 2015 r. (oferent: Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; proponowana wysokość dotacji: 4.000 zł),

 

3. Organizacja konferencji pn. "Zachować - zmienić - zburzyć. Losy pomników w czasach przemian" (oferent: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur; proponowana wysokość dotacji: 7.000 zł),

 

4. Znam zabytki sakralne mojego miasta - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej miasta Olsztyna dla dzieci. Edycja II (oferent: Fundacja Nowoczesny Konin; proponowana wysokość dotacji: 1.000 zł),

 

5. Znam moje miasto - konkurs wiedzy o Olsztynie dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych (oferent: Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM; proponowana wysokość dotacji: 3.500 zł),

 

6. Alternatywny Olsztyn - kamienica przy placu Konsulatu Polskiego nr 5 (oferent: Towarzystwo Miłośników Olsztyna; proponowana wysokość dotacji: 1.200 zł).

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 4°C
Pochmurnie 5°C