Idź do treści strony
Zabytki
07.01.2019 08:00

"Zabytek Zadbany" - edycja 2019

 

Rozpoczęła się kolejna edycja corocznego ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2019". Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorcowy i godny propagowania.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, kierownicy delegatur WUOZ oraz konserwatorzy samorządowi.

Zabytki można zgłaszać w jednej z sześciu kategorii:

1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu

2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu ( w tym założenia dworskie i pałacowe)

3. Adaptacja obiektów zabytkowych

4. Architektura i budownictwo drewniane

5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne

6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), w zakładce Dla Właścicieli i Zarządców – zabytek Zadbany.

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn. Termin składania wniosków – do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pogodnie 12°C
Pogodnie 23°C