Idź do treści strony
Zabytki
09.02.2018 13:51

Stare księgi i królewskie listy po konserwacji

W 2017 roku przeprowadzono konserwację zbiorów archiwaliów, należących do Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Muzeum Warmii i Mazur oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum. To efekty realizacji zadań publicznych w ramach corocznego, otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Na ten cel miasto przeznaczyło 40 000 zł.

Tym samym najcenniejszym archiwaliom przywraca się dawną świetność, formę użytkową, zabezpiecza przed dalszym niszczeniem i odtąd bezpiecznie przechowuje w specjalnych pudłach ochronnych oraz stałych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych. Konserwację poprzedzają dokładne badania techniki wykonania oraz stanu zachowania archiwaliów i ich poszczególnych elementów.

W poprzednim roku konserwacji poddane zostały zbiory listów Warmińskiej Kapituły Katedralnej z XVI-XVII wieku oraz dwie szesnastowieczne księgi: "Ecclesiastica historia" Kallistusa Nicephorusa oraz "Która przedtym nigdy światła nie widziała. Kroniki Polska, Litewska, Żmodzka y wszelkiey Rusi" Macieja Stryjkowskiego.

 

Więcej informacji wraz z prezentacją starodruków i rękopisów na naszej stronie

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie -8°C
Pogodnie -5°C